Статут

Школски одбор Основне школе „Краљ Петар Први“ из Београда, на седници одржаној дана 30.06.2022. године донео је нови Статут ОШ „Краљ Петар Први“.

СТАТУТ ШКОЛЕ