Статут

Школски одбор Основне школе „Краљ Петар Први“ из Београда, на седници одржаној дана 30.06.2022. године донео је нови Статут ОШ „Краљ Петар Први“.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду Наставничког већа   16.06.2020.

Измене и допуне Статута ОШ „Краљ Петар Први“         03.12.2019.

Измене и допуне Статута ОШ „Краљ Петар Први“         26.12.2018.

Школски одбор Основне школе „Краљ Петар Први“ из Београда, на седници одржаној дана 26.12.2017. године донео је нови Статут ОШ „Краљ Петар Први“.