Select Page

Бесплатни уџбеници за школску 2024/25. годину

Министарство просвете и ове године организује акцију обезбеђивања бесплатних уџбеника. Бесплатни уџбеници ће бити обезбеђени: Осим формулара за пријаву, школи се као доказ о…
April 5, 2024

Министарство просвете и ове године организује акцију обезбеђивања бесплатних уџбеника. Бесплатни уџбеници ће бити обезбеђени:

 • Ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • Ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3;
 • Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 • Ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
 • Ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
 • Ученицима који болују од ретке болести;
 • Ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ;
 • Ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Осим формулара за пријаву, школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

 • За ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете; За ученике који су у породици треће или свако наредно дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 • За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење (копија) којим се утврђује својство родитеља , односно умрли лист за другог родитеља;
 • За ученике који болују од ретке болести – извештај лекара;
 • За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ – решење (копија) којом се утврђује наведено право.
 • За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Последњи рок за пријављивање за бесплатне уџбенике је 12. април 2024. године до 12 часова. Пријављивање се врши у рачуноводству школе, или путем мејла besplatniudzbenici@oskraljpetarprvi.edu.rs

Формулар за пријаву се налази у прилогу.

Повезане вести из наше школе