Школски тимови

2023/2024

Тим за сарадњу са Саветом родитеља

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 1. ЈЕЛЕНА САМАРЏИЋ – секретар
 2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 3. МИЛА МИЛАНОВИЋ – психолог
 4. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог
 5. ЛАРИСА СТАМБОЛИЈА – професор немачког језика

Тим закултурну и јавну делатност школе

 1. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика
 2. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика
 3. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ – професор српског језика
 4. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе, координатор
 5. ДУШИЦА ШУНДЕК – професор српског језика
 6. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – учитељ
 7. ЈЕЛЕНА УДОВИЧИЋ – учитељ
 8. ЖЕЉАНА МАЈСТОРОВИЋ – учитељ у продуженом боравку
 9. ДРАГАНА АЛАВАНТИЋ – професор ликовне културе
 10. ЂОРЂЕ ШУМЕНКОВИЋ – наставник верске наставе

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. МИЛА МИЛАНОВИЋ – психолог, координатор
 3. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог
 4. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 5. МАРИНА ЛАБАН – учитељ
 6. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – учитељ
 7. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ
 8. АНА ЖИВАНОВИЋ – професор географије
 9. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе
 10. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика
 11. КАТАРИНА БРАНКОВИЋ – професор физичког васпитања
 12.   – представник Савета родитеља
 13.  – представник Школског одбора
 14. – представник Ученичког парламента

Тим за инклузивно образовање

 1. МЛАДЕН СТЕВАНОВИЋ – директор школе
 2. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ, психолог, координатор
 1. ВЕСНА РАДОНИЋ, педагог
 2. МАРИЈА КАПС, учитељ
 3. АНИТА ГВОЗДИЋ, учитељ
 4. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ, учитељ
 5. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ, професор биологије
 6. ОЛИВЕРА ПАУНКОВИЋ, професор математике
 7. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ, професор српског језика

Тим за професионалну оријентацију

 1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог
 2.  МИЛА МИЛАНОВИЋ – психолог
 3. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ  – професор ТиТ, координатор
 4. СЛАВИЦА НИКИЋ – професор ТиТ
 5. ОЛИВЕРА ПАУНКОВИЋ – професор математике
 6. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ – професор српског језика
 7. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика
 8. АНА ЖИВАНОВИЋ  – професор географије
 9. БОЈАНА МИЛУТИНОВИЋ – наст. грађанског васпитања