Школски тимови

Тим за сарадњу са Саветом родитеља

1. НЕНАД МАТИЋ – директор школе

2. ЈЕЛЕНА САМАРЏИЋ – секретар

3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог

4. МИЛА МИЛАНОВИЋ – психолог

5. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог

Тим за културну и јавну делатност школе

1. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језик

2. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика

3. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ – професор српског језика

4. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе. координатор

5. ДУШИЦА ШУНДЕК – професор српског језика

6. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – учитељ

7. ЈЕЛЕНА УДОВИЧИЋ – учитељ

8. ЖЕЉАНА МАЈСТОРОВИЋ – учитељ у продуженом боравку

9. ДРАГАНА АЛАВАНТИЋ – професор ликовне културе

10. ЂОРЂЕ ШУМЕНКОВИЋ – наставник верске наставе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1. СВЕТАЛАНА ГАВРИЛОВИЋ – учитељ

2. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ

3. СИЛВАНА ШЋЕПАНОВИЋ – учитељ у продуженом боравку

4. СЛАВИЦА НИКИЋ – професор технике и технологије

5. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ – професор технике и технологије

6. ОЛИВЕРА ПАУНКОИВЋ – професор технике и технологије

7. ИВАН СПАСИЋ – професор историје

8. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ – професор биологије

9. АНА ЖИВАНОВИЋ – професор географијe, координатор

Тим за самовредновање рада школе

1. НЕНАД МАТИЋ – директор школе

2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог

3. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог, координатор

4. ДАНИЦА КОРЕН – учитељ у продуженом боравку

5. СВЕТАЛАНА ЦВЕЈИЋ – учитељ

6. ДАНИЈЕЛА ВУКИЋЕВИЋ – професор математике

7. СТАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ – професор физике

8. МАРИЈА МАКСИМОВИЋ – професор математике

8. – представник Савета родитеља

9. УРОШ ШОНЕ РАДОВИЋ и СЕВЕР МУТАОВИЋ – представници Ученичког парламента

10. – представник Школског одбора

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1. НЕНАД МАТИЋ – директор школе

2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог, координатор

3. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог

4. ЈЕЛЕНА УДОВИЧИЋ – учитељ

5. ДАНИЦА КОРЕН – учитељ у продуженом боравку

6. НЕНАД МАТИЋ – професор енглеског језика

7. ЈОВАНКА ТРИПКОВИЋ – професор енглеског језика

8. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ – професор српског језика

8. – представник Савета родитеља

9. ЛАЗАР РОСИЋ и ЛУКА ТЕРЗИЋ – представници Ученичког парламента

10. – представник Школског одбора

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1. НЕНАД МАТИЋ – директор школе

2. МИЛА МИЛАНОВИЋ – психолог, координатор

3. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог

4. МАРИНА ЛАБАН – учитељ

5. ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ – учитељ

6. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ

7. АНА ЖИВАНОВИЋ – професор географије

8. ГОРДАНА НЕШИЋ – професор музичке културе

9. ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ – професор српског језика

10. КАТАРИНА БРАНКОВИЋ – професор физичког васпитања

11. – представник Савета родитеља

12. МИА РАДЕНКОВИЋ и ЈУЛИА ГРУАНУЕР – представници Ученичког парламента

13. – представник Школског одбора

Тим за инклузивно образовање

1. НЕНАД МАТИЋ – директор школе

2. ЉУБИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – психолог, координатор

3. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог

4. МАРИЈА КАПС – учитељ

5. АНИТА ГВОЗДИЋ – учитељ

6. ЗОРИЦА ЈЕРЕМИЋ – учитељ

7. СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ – професор биологије

8. ОЛИВЕРА ПАУНКОВИЋ – професор технике и технологије

9. ЈУЛИЈАНА ЋОРОВИЋ – професор српског језика

10. ЈОВАНКА ТРИПКОВИЋ – професор енглеског језика

Тим за професионалну оријентацију

1. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог

2. МИЛА МИЛАНОВИЋ – психолог

3. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ – професор технике и технологије, координатор

4. СЛАВИЦА НИКИЋ – професор технике и технологије

5. ОЛИВЕРА ПАУНКОВИЋ – професор технике и технологије

6. АЛЕКСАНДРА ЖИВКОВИЋ – професор српског језика

7. СТЕФАН КРСТИЋ – професор информатике и рачунарства

8. АНА ЖИВАНОВИЋ – професор географије

9. БОЈАНА МИЛУТИНОВИЋ – наставник грађанског васпитања

Тим за ЈИСП

1. НЕНАД МАТИЋ – директор школе

2. ЈЕЛЕНА САМАРЏИЋ – секретар школе, координатор

3. НИКОЛИНА РАШЕВИЋ – шеф рачуноводства

4. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог

5. БИЉАНА ЗГОЊАНИН – учитељ

6. СТЕФАН КРСТИЋ – професор информатике и рачунарства

7. ЉИЉАНА ПАВЛОВИЋ – наставник енглеског језика

8. ДАНИЈЕЛА ВУКИЋЕВИЋ – професор математике

9. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ – професор технике и технологије

Тим за професионални развој

1. БОЈАНА МИЛУТИНОВИЋ – наставник грађанског васпитања, координатор

2. ВЕСНА РАДОНИЋ – педагог

3. НАДЕЖДА МИХАЈЛОВИЋ – учитељ

4. СИЛВАНА ШЋЕПАНОВИЋ – учитељ у продуженом боравку

5. ОЛИВЕРА ПАУНКОВИЋ – професор технике и технологије