Чланови Савета родитеља

Савет родитеља чине по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Савет родитеља има онолико чланова колико је одељења у Школи.

Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.

Мандат чланова Савета родитеља износи 1 (једну) годину и по истеку мандата исти члан може бити поново биран.

На првом родитељском састанку на почетку сваке школске године, врши се избор за представника родитеља одељења.

Сазив Савета родитеља ОШ „Краљ Петар Први“ за школску 2018/19. годину је утврђен на Првој конститутивној седници Савета родитеља, одржаној 13.09.2018. године.

Чланови Савета родитеља у школској 2023/2024. години.