Упис будућих првака

Поштовани родитељи будућих првака, на овој страници можете пронаћи комплетне информације у вези са уписом ученика у први разред.

Пријаву за упис деце у први разред треба извршити у току јануара и фебруара месеца текуће године да би школа утврдила број потенцијалних ученика и ускладила га са својим просторним капацитетима. Већ дужи низ година пријаву можете да извршите и електронским путем, кроз попуњавање пријавног формулара.

Линк за пријаву

Редован упис деце за полазак у први разред обавиће се у времену од 1. 04. до 30. 05. 2024. године, а примаће се и у току јуна, јула и августа месеца.

Упис у први разред 2023/2024. школске године обавезан је за децу која до 1. 09. 2024. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци (деца рођена 2017. године и деца рођена до краја фебруара 2018. године).

Испитивање ове деце пред полазак у школу вршe педагог и психолог школе.

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на које дете може оптимално да одговори.

Изузетно када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, органи школе могу утврдити потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за додатном подршком у образовању.

Деца која до 1. 09. 2024. год. имају од шест година до шест година и шест месеци (деца рођена у марту, априлу, мају, јуну, јулу и августу 2018. године), а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу (доноси се само Извод из матичне књиге рођених).

Ову проверу врше педагог и психолог школе.

У поступку провере спремности на основу мишљења педагога или психолога школа може да препоручи:

1) упис детета у први разред;

2) упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.

Ако дете старије од седам година и шест месеци, због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Формални упис ће се обавити приликом доласка на разговор са педагогом, односно психологом школе.

ДОБРОДОШЛИ!