Савет родитеља

Савет родитеља чине по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Савет родитеља има онолико чланова колико је одељења у Школи.

Представници Савета родитеља бирају се сваке школске године.