Предметна настава

Предметна настава се изводи у објекту у Улици маршала Бирјузова број 43. Исто као и у млађим разредима, настава се изводи искључиво пре подне, али у овом случају почиње од 08.50.

Настава у старијим разредима је кабинетског типа и изводи се у модерном, недавно реновираном здању. Све учионице су опремљене најсавременијим наставним средствима, захваљујући учешћу у пројекту Развионица. Осим у учионицама, настава се изводи и у фискултурној сали, али неретко се часови одржавају и изван школе, у амбијенту примереном предмету/наставној јединици, захваљујући одличном положају школе која се налази у близини многобројних институција културе.

Ритам радног дана школе

V-VIII  разред – преподневна смена

ВремеАктивност
08.00 – 08.45Слободне активности, додатни рад, допунска настава, ЧОС,  изабрани спорт, хор
08.45 – 08.50Одмор (5 мин)
08.50 – 09.35Први наставни час
09.35 – 10,05Велики одмор (30 мин)
10.05 – 10.50Други наставни час
10.50 – 10.55Одмор (5 мин)
10.55 – 11.40Трећи наставни час
11.40 – 11.50Одмор (10мин)
11.50 – 12.35Четврти наставни час
12,35 – 12,40Одмор (5 мин)
12,40 – 13,25Пети наставни час
13,25 – 13,30 Одмор (5 мин)
13,30 – 14,15 Шести наставни час
14.20 – 15.05Слободне активности, додатни рад, допунска настава,ЧОС,хор
15,05 – 17,00ШКОЛА ПЛУС (пројектне активности, амбијентална настава, пријем родитеља…)