Пословник о раду Савета родитеља

1

1

Савет родитеља ОШ „Краљ Петар Први“ је, на седници одржаној 20.2.2018. године, донео Пословник о раду Савета родитеља ОШ „Краљ Петар Први“ усклађеног са новим Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС 88/2017) и новим Статутом Школе број 753 од 26.12.2017.године.

Пословник о раду Савета родитеља ОШ „Краљ Петар Први“  је ступио на снагу 01.03.2018. године.

Пословник о раду Савета родитеља