Помоћно-техничко особље

Запослени на одржавању и обезбеђењу школског простора

Назив радног местаБрој извршилацаСтепен стручне спремеГодина стажа
ДОМАР1III39
ДОМАР1III23
СПРЕМАЧИЦА14I19 – 38
КУВАРИЦА1 V31
ПОМОЋНИ КУВАР1II5
КУВАР1III6