Општи подаци

Адреса:

Краља Петра 7

11000 Београд

Матични број: 07002882

Шифра делатности: 8520

Жиро рачун буџетских средстава: 840-1588660-49

ПИБ: 100043049

Основна школа „Краљ Петар Први“ – ИНФОРМАТОР О РАДУ