Општински савет родитеља

На нивоу Општине Стари град, у школској 2017/18. години, формиран је Општински Савет родитеља, који ће сачињавати представници свих основних и средњих школа и предшколске установе на територији Општине Стари град.

Представници Општинског Савета родитеља бирају се сваке школске године.

Општински Савет родитеља даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини.

2023/2024.