Наставници

Наши наставници у школској 2023/2024. години

Први циклус (млађи разреди)

Учитељи 

  Емилија Поповић

Светлана Гавриловић

Светлана Цвејић

Надежда Михајловић

Марија Капс

Драгана Дивјак

Зона Бришчек

Биљана Згоњанин

Јелена Јевтић

Марина Лабан Крнков

Војкан Вуковић

Јелена Удовичић

Зорица Јеремић

Анита Гвоздић

Енглески језик:

   Љиљана Павловић, Јованка Трипковић

Верска настава:

Ђорђе Шуменковић

Продужени боравак:

Даница Корен, Милица Стаменковић, Жељана Мајсторовић, Катарина Глишић,   Силвана Шћепановић, Ања Васовић,  Петар Петковић, Данило Милићев, Анђела Благојевић, Јелена Станковић,  Марија Сталетовић, Катарина Киковић

Други циклус (старији разреди)

Српски језик и књижевност:

Весна Јовановић, Јулијана Ћоровић, Александра Живковић, Душица Шундек

Енглески језик:

Јованка Трипковић, Анета Антић

Немачки језик:

 Маријана Стефановић, Страхиња Добривојевић

Математика:

    Гордана Арменулић, Данијела Вукићевић, Марија Максимовић

Биологија:

  Снежана Филиповић, Оливер Илић

Географија:

  Ана Живановић, Љиљана Живановић

Историја:

Иван Спасић, Душан Копривица

Хемија:

 Зора Спалевић, Марија Никић Ивковић

Физика:

Станислав Миловановић 

Други циклус (старији разреди)

Информатика и рачунарство:

 Стефан Крстић, Mарко Јовановић

  Техника и технологија:   

Душица Стевановић, Оливера Паунковић, Снежана Матић

Физичко и здравствено васпитање:

 Дијана Бабић, Катарина Бранковић, Марко Лакићевић

Ликовна култура:

Драгана Алавантић 

Музичка култура:

Гордана Нешић 

Верска настава:

Ђорђе Шуменковић

Грађанско васпитање:

Бојана Милутиновић, Душан Копривица