Наставници

Наши наставници у школској 2023/2024. години

Први циклус (млађи разреди)

I/1 Емилија Поповић

I/2 Светлана Гавриловић

I/3 Светлана Цвејић

I/4 Надежда Михајловић

II/1 Марија Капс

II/2 Драгана Дивјак

II/3 Зона Бришчек

II/4 Биљана Згоњанин

III/1 Јелена Јевтић

III/2 Марина Лабан Крнков

III/3 Војкан Вуковић

IV/1 Јелена Удовичић

IV/2 Зорица Јеремић

IV/3 Анита Гвоздић

Енглески језик :

Љиљана Павловић, Јованка Трипковић

Верска настава:

Ђорђе Шуменковић

Продужени боравак:

Даница Корен,  Милица Стаменковић,  Жељана Мајсторовић,  Катарина Глишић, Силвана Шћепановић, Ања Васовић, Петар Петковић, Данило Милићев, Анђела Благојевић, Јелена Станковић, Марија Сталетовић, Катарина Киковић

Други циклус (старији разреди) (*старешинства у загради)

 Српски језик:

Весна Јовановић (VI/3), Јулијана Ћоровић (VII/4), Александра Живковић (VIII/2), Душица Шундек (V/4)

Енглески језик:

Ненад Матић (VIII/3), Јованка Трипковић (VI/2)

Немачки језик:

Лариса Стамболија (VII/1), Ивана Стојановић

Математика:

Гордана Арменулић, Данијела Вукићевић (V/1), Марија Максимовић

Биологија:

Снежана Филиповић (VII/3), Оливер Илић

Географија:

Ана Живановић (VIII/1), Љиљана Живановић

Историја:

Иван Спасић (VII/2), Душан Копривица

Хемија:

Зора Спалевић, Марија Никић Ивковић

Физика:

Станислав Миловановић

Други циклус (старији разреди) (*старешинства у загради)

Информатика и рачунарство:

Стефан Крстић, Mарко Јовановић

Техника и технологија:

Славица Никић, Душица Стевановић (V/3), Оливера Паунковић

Физичко васпитање:

Дијана Бабић, Катарина Бранковић (VI/1), Марко Лакићевић

Ликовна култура:

Драгана Алавантић (VI/4)

Музичка култура:

Гордана Нешић (V/2)

Верска настава:

Ђорђе Шуменковић

Грађанско васпитање:

Бојана Милутиновић, Душан Копривица