Документа

Рад сваке установе почива на одређеним законским актима и правилима. Уз све поштовање Бори Ђорђевићу, који је давно запевао Правила, правила, да би ме удавила… без правила се једноставно не може.

Ради лакшег сналажења документа која се тичу рада Школе разместили смо на следеће стране: