Ваннаставне активности

Понекад заборављамо, мало намерно, мало случајно – како ко, живот школе нису само редовни часови. У школи су организоване и ваннаставне активности: додатна настава, допунска настава и секције.

РАСПОРЕД  ОДРЖАВАЊА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, ДОДАТНОГ РАДА

И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 2023/2024

НАСТАВНИКПРЕДМЕТДОПУНСКА НАСТАВАДОДАТНА НАСТАВАСЛОБОДНА АКТИВНОСТ
Весна Јовановић Српски језик7.разред (претчас) – понедељак; 6. разред (претчас) – уторак8.разред (претчас) – средаЛитерарна секција – 7. час (четвртак)
Јулијана ЋоровићСрпски језик  6.разред, четвртак, 7.час7.разред, понедељак, претчасДрамска секција, петак, 6.час
Александра ЖивковићСрпски језик  Понедељак, претчасУторак, претчасЛингвистичка секција           Четвртак, претчас
Душица ШундекСрпски језикПонедељак 7. часУторак, претчасРецитаторска секција             Петак, претчас
Ненад МатићЕнглески језикПонедељак претчасСреда 7.час        Четвртак претчас
Јованка ТрипковићЕнглески језикПонедељак 7. час (5. разред) Петак 7. час (6.разред)/Понедељак претчас Секција (5-8 )
Лариса СтамболијаНемачки језикЧетвртак 7. часПонедељак и четвртак претчас/    
Ивана СтојановићНемачки језикпети разред понедељак 6. час; шести разред петак 7. час//
Иван СпасићИсторијаПонедељак, 7. час (7.разред) /Млади историчари – петак претчас (6. и 8. разред)  
Ана ЖивановићГеографијаЧетвртак 7. час (7. разред)Среда 7. час (8. разред)Млади географи -уторак 7. час (7. и 8. разред)
Љиљана Живановић  ГеографијаПонедељак 7. час (пети и шести разред)Четвртак 7. час (пети и шести разред)    /
Гордана АрменулићМатематика  Понедељак допунска 5.раз 7.час,  Четвртак допунска 7.разред 7.часПетак додатна 7.разред 7.час Уторак додатна  5.разред  /
Данијела Вукићевић  Математика  Уторак 7. час – 7. разред Понедељак 7. час –  5. разредЧетвртак претчас 8. разред (припрема за завршни) Четвртак 7. час – 5. разред Петак 7. час – 7. разред/
Марија МаксимовићМатематикаПонедељак, претчас – 8.разред Уторак, претчас – 6.разредЧетвртак, претчас –  6.разред Четвртак, 7. час – 8.разред/
Станислав Миловановић    Физика  Понедељак 6 и 7 разред седми час Петак 8 разред седми часЧетвртак 5,6,7 час/
Зора  Спалевић     ХемијаЧетвртак, 7.часЧетвртак, 7.час/
Марија Никић Ивковић ХемијаСреда, 8:00 – 8:45//
Снежана Филиповић Биологија    Четвртак 7. часСреда претчас (за седми разред)Млади биолози (шести разред),    понедељак претчас
Оливер Илић БиологијаСвака друга среда, 7. часСвака друга среда, 7. час/
Славица НикићТехника и технологија  / /Папирно моделарство (пети разред), уторак, претчас Архитектура и грађевинарство (шести разред), понедељак, претчас Информатичка секција (седми разред), четвртак, претчас Фото секција (шести, седми и осми разред), среда, 7.час
Душица СтевановићТехника и технологија  / /Папирно моделарство, уторак, 7.час Ракетно моделарство, среда, 0.час Архитектура и грађевинарство, четвртак, 7.час
Оливера ПаунковићТехника и технологија  //Фотo секција, понедељак, 7.час Папирно моделарство, уторак, 7.час Архитектура и грађевинарство, четвртак, 7.час Авио моделарство, петак, 0.час
Стефан КрстићИнформатика и
рачунарство
//Информатичка секција (пети и шести разред),
четвртак, 0. час (претчас)  
Дијана БабићФиз. и здр. васпитање  //Кошарка/Одбојка среда 6.час
Катарина БранковићФиз. и здр. васпитање  //Атлетика уторак, 7. час
Гордана НешићМузичка култура//Мали хор – понедељк 12,30 Велики хор- четвртак 7.час                        петак претчас
Драгана АлавантићЛиковна култура//Примењена уметност среда, 7.час