Администрација

Администрацију школе воде:

Јелена Самарџић, секретар

Николина Рашевић, шеф рачуноводства

Мирјана Будимир, обрачунска радница